Nazwa FRAME wskazuje na korzenie i tożsamość marki, która powstała w celu harmonijnego łączenia wiedzy i doświadczenia firm o ponaddwudziestoletniej historii sukcesów w zakresie technologii i osiągnięć naukowych z nowym, pozytywnym podejściem do kultury starzenia się... 

Więcej

FRAME Urządzenia