Nazwa FRAME wskazuje na korzenie i tożsamość marki, która powstała w celu harmonijnego łączenia wiedzy i doświadczenia firm o ponaddwudziestoletniej historii sukcesów w zakresie technologii i osiągnięć naukowych z nowym, pozytywnym podejściem do kultury starzenia się... 

Więcej

FRAME Prewencja
FRAME Regeneracja
FRAME Wspomaganie
FRAME Made to Measure
FRAME Napary ziołowe
FRAME Nutraceutyki & Suplementy
FRAME Urządzenia